טפסים מקוונים

יצירת טפסים מקוונים בתבניות שונות בקלות ובמהירות לצורך משימות מקוונות ואיסוף מידע מכל סוגי המשתמשים.
קבלת תוצאות בפילוחים שונים, הזנת ציונים וייבוא לאירועי הערכה