הצהרת בריאות דיגיטלית לקורונה

אישורי טופס הצהרת בריאות עבור אנשי צוות ותלמידים, במערכות סמארט סקול ו-Webtop
בהתאם להנחיות משרד החינוך