תעודות בעיצוב אישי

הטמעה אישית של תעודות שליש, מחצית וסוף שנה ע"י צוות מקצועי ומיומן
עיצוב אישי, תעודות חנ"מ, הערות מחנך, מרכיבי הערכה, סימוני מדרג, ציונים, חתימות דיגיטליות ועוד