אחסון קבצים בית ספרי

מאפשר לכל מורה להעלות את חומרי הלימוד שלו ותכניו אל תיקיה אישית בסמארט סקול
שיתוף ושליחת התכנים עם צוות המורים ו/או כיתות וקבוצות לימוד לפי הרשאותיו