צור קשר

אין לשלוח דרך טופס זה פניות לשירות הלקוחות

לקוחות קיימים – נא לפנות דרך המנהל האחראי בבית הספר.

פניות בנוגע לסיסמאות לא תענינה

מורים, יש לפנות לאחד ממנהלי המערכת בבית ספרך.
הורים ותלמידים, ניתן לבצע שחזור פרטי כניסה בוובטופ.

סרקו את הקוד למעבר לשיחת WhatsApp